Zarządzenie Wójta Gminy Rakszawa

ZARZĄDZENIE NR 12/2019

Wójta Gminy Rakszawa

z dnia 28.01.2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Rakszawa jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Janusza Korczaka w Rakszawie i dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rakszawa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

2019-02-11 ,, Wymiana pocztówkowa - finał "

                                      2019-02-11 ,,Wymiana pocztówkowa - finał akcji"

 Tak jak wcześniej pisaliśmy, w październiku 2018 roku włączyliśmy się do akcji ,,Wymiana pocztówkowa". Wysłaliśmy pocztówki do wielu miejsc , wielu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Polsce. Ku naszej radości otrzymaliśmy bardzo dużo kartek zwrotnych z pozdrowieniami od innych przedszkolaków. Poniżej przedstawiamy finał naszej akcji.

fotorelacja

2019-02-08 ,,Tak się uczymy i bawimy"

                                                   2019-02-08 ,Tak się bawimy, uczymy i poznajemy otoczenie"

    W przedszkolu przez cały rok szkolny bawimy się, uczymy i poznajemy otoczenie wokół nas. Przedszkolaki z zaciekawieniem podejmują nowe wyzwania. Chętnie pracują z książką oraz lubią wykonywać doświadczenia. Maluszki chętnie poznają nowe właściwości różnych artykułów oraz produktów. Ostatnio poznały właściwości mąki ziemniaczanej oraz mydła  a ile radości było gdy te dwa produkty zostały połączone ze sobą. Ćwiczyły paluszki i wyobraźnię. Zabawy sensoryczne to to co przedszkolaki lubią najbardziej.

fotorelacja:

2019-02-07 ,,Spotkanie z Teatrem ,,EDEN"

                                                     Teatrzyk pt. ,,Jonasz i wielka ryba"

   W dniu 7 lutego 2019 r., w ramach edukacji artystycznej odwiedził nasze przedszkole Teatr ,,Eden " z Wieliczki. Przedstawił nam o powieść o ,, Jonaszu i wielkiej rybie". Aktorzy w bardzo interesujący sposób przekazali dzieciom treści zawarte w tym spektaklu, zaangażowali dzieci do udziału w tym przedstawieniu. Przedszkolakom bardzo się podobało. Poniżej przedstawiamy krótka fotorelację.

galeria zdjęć:

2019 -01 ,,Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka "

 

                                              31-01-06-02 2019 ,, Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka"

W dniach od 31 stycznia do dnia 06 lutego 2019 r., w naszym przedszkolu odbywały się uroczystości z Okazji,, Dnia Babci i Dziadka". Dzieci od wielu tygodni przygotowywały się do tego ważnego dla nich wydarzenia. Grupy młodsze uczyły się tańców, piosenek, wierszy. Dzieci starsze przedstawiły ,,Jasełka" oraz bajki ,,O czerwonym Kapturku" oraz ,,Babcia i jarzębinka".  Dla maluszków było to ogromne przeżycie gdyż po raz pierwszy występowały przed tak dużą publicznością. Były łzy wzruszenia, gromkie brawa oraz podziękowania za opiekę nad wnukami. Przedszkolaki obdarowały dziadków drobnymi upominkami oraz odśpiewały głośne ,,STO LAT".

galeria zdjęć gr I 

galeria gr.II

galeria gr.III

galeria gr.IV

galeria gr.V

2019-01-17 Ogłoszenie - ferie

                                                                UWAGA!!!

SZANOWNI PAŃSTWO

  W zwiazku z organizacja pracy przedszkola w czasie ferii zimowych tj. 11.02.2019 -

22.02.2019 prosimy o zgłaszanie dzieci, które będa uczęszczać w tym czasie do

przedszkola.

 Dzieci nalezy zapisywać u wychowawców grup w nieprzekraczalnym terminie do

5.02.2019 r.

 W czasie dyżuru feryjnego istnieje możliwość łacznie grup ze względu na liczbę dzieci

oraz urlopy pracowników.